Ngô Hữu Đoàn

~~~~ Dzui thôi mòa! ~~~~

About me

Đường xa mỏng mộng vô thường
Trái tim chợt tỉnh tôi nhường nhịn tôi …
(TCS)

 
%d bloggers like this: