Ngô Hữu Đoàn

~~~~ Dzui thôi mòa! ~~~~

Archive for Tháng Tám, 2013

Bài thơ dành cho Mẹ – Lưu Lãng Khách

Posted by NHD trên Tháng Tám 19, 2013

Bài thơ dành cho Mẹ

Giờ con xin viết ra đây
Nỗi lòng con tự những ngày ấu thơ
Con không dành sự bất ngờ
Con dành cho Mẹ bài thơ cuộc đời
Của người từ thuở thiếu thời
Chủ thuyền buôn bốn phương trời là cha
Dẫu không da phấn mặt hoa
Cũng mai cốt cách nhà nhà mến yêu
Làm dâu khổ đến trăm điều
Lên quê gái biển ít nhiều lạ xa
Thiếu thời chẳng ngại phong ba
Giờ sao ruộng lúa vườn cà ngại thay
Vốn người cứng cỏi xưa nay
Dần dà Mẹ quyết ra tay học làm
Ruộng vườn càng học càng ham
Con dăm ba đứa vẫn kham bãi bàu
Một bầy con gái không lâu
Sau Mẹ sanh hạ được đâu cục vàng
Đặt tên cậu ấm là Toàn
Chưa thôi nôi Mẹ đã mang phải mìn
Giữa thời giặc giã chiến tranh
Tấm thân tàn phế âu đành rủi ro
Nửa năm nằm viện Cha lo
Con thơ khóc nỗi bơ vơ não nùng
Bom trên đạn dưới hãi hùng
Mẹ ra viện ẵm con cùng tản cư
Cháy nhà làm chẳng thấy dư
Mẹ trong tro trấu, cha như xổ lồng
Làm cao su sở Phước Long
Bốn mùa đằng đẵng Mẹ mong mới về
Trăm năm vẫn Đọc tiếp »

Advertisements

Posted in 1. Thơ thẩn, 1.4 Thơ thi hữu | Leave a Comment »